Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2010

kawazcukrem
0589 48ae 500
Reposted fromkattrina kattrina viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

August 17 2010

kawazcukrem
kawazcukrem

April 11 2010

kawazcukrem


Reposted bysadcaptainszumyztrzaskowfadingwhisperbettyy89
kawazcukrem
Play fullscreen

                People are strange.
Reposted bybettyy89szumyztrzaskow
kawazcukrem
kawazcukrem

March 29 2010

3418 dff3
Reposted fromoolong oolong viaLeo0o Leo0o
kawazcukrem
Reposted bycelebsreblogtommydisimoneclaricerollinsonowamynadaniofiffeyzemfiraablbeneviertakterkleversonbananaappleBestPhotosWithCatsmaraskowaberry-girlBellWitchninagosiasavor
kawazcukrem
Play fullscreen
         


                                 Sia nosi mnie tej wiosny.
Reposted byekelias ekelias
kawazcukrem
Reposted byLeo0o Leo0o
kawazcukrem
kawazcukrem
6340 d011
Reposted bykoralinaszumyztrzaskowmillysmy-lifemissyseepywodolanka
kawazcukrem

Ludzie zazwyczaj uważają spacer po wodzie czy w rozrzedzonej atmosferze za cud,

ale moim zdaniem prawdziwy cud polega na chodzeniu po ziemi.

Codziennie uczestniczymy w cudzie, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy:

niebieskie niebo,

białe chmury,

zielone liście,

czarne, ciekawe oczy dzieca,

nasza własna para oczu.

Wszystko jest cudem.

 

 

(Thich Nhat Hanh)

kawazcukrem
6268 6b24

March 08 2010

kawazcukrem
Play fullscreen
                                                   

                                              Ulice mego miasta podarte jak ja,
tkwię w tym tlenie jak w szkłach piach.
Reposted byindygoszumyztrzaskow
kawazcukrem
              


               żyję nie widując gwiazd
               mówię nie rozumiejąc słów
               czekam nie licząc dni
               aż ktoś przebije ten mur
                                      
                                           Rafał Wojaczek
 

February 26 2010

kawazcukrem
4332 f47e
kawazcukrem

-  Jak możesz pożegnać się z kimś, bez kogo nie wyobrażasz sobie życia?
-  Nie pożegnałam się. Nic nie powiedziałam. Po prostu odeszłam. Tamtej nocy postanowiłam przejść przez drogę w jej najszerszym miejscu.

My Blueberry Nights

September 30 2009

kawazcukrem
9978 d654
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl